Συσκευασία Βάπτισης

Όλες οι συσκευασίες στολίζονται όπως η λαμπάδα.